Kdo jsem a co dělám

Jmenuji se Lenka Procházková a jsem odborník přes odpadní a pitné vody. Vystudovala jsem obor Technologie vody na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a protože mě voda opravdu baví, tak jsem tamtéž pokračovala i v doktorském studiu pod vedením předního odborníka přes odpadní vody, profesora Jiřího Wannera.  Pracuji jako technolog pitných a odpadních vod u společnosti ČEVAK, kde mám na starosti některé čistírny odpadních vod ve velikosti od 4 do 80 000 EO, úpravny vody a tzv. zdroje bez úpravy (studny a vrty). Dovolím si říct, že mám slušné praktické zkušenosti podpořené teoretickými znalostmi a poznatky ze zahraničních stáží.

Co nabízím?

  • revize domovních čistíren odpadních vod
  • poradenství při provozu čistíren (technologický dozor)
  • poradenství při provozu úpraven vody
  • poradenství při projektové přípravě (výběr správné technologie, hydrotechnické výpočty, ..)
  • školení obsluhy
  • zpracování provozních řádů úpraven vody, čistíren odpadních vod
  • zpracování provozních řádů vodovodů
  • zpracování rizikové analýzy vodovodů
  • vodní audit průmyslových podniků
  • leccos dalšího, co vás ohledně čistíren a úpraven napadne – stačí se zeptat

Co se týče geografické působnosti, tak se zaměřuji hlavně na jižní Čechy, i když domluvit se dá prakticky na čemkoli.

Pokud máte konkrétní problém, můžete se na mě obrátit na email: jaksestaratocistirnu@gmail.com